Дарители по кампания - Да помогнем на Вероника


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

4289.41 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
28.66 лв. преди 2 месеца
48.25 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
28.98 лв. преди 2 месеца
193 лв. преди 2 месеца
47.47 лв. преди 2 месеца
97.77 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
147.25 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
295.36 лв. преди 3 месеца
295 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
984.5 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
23.78 лв. преди 3 месеца
23.76 лв. преди 3 месеца
9.25 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
974.12 лв. преди 3 месеца
68.45 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
193 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.3 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
20.55 лв. преди 3 месеца
6.39 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
5.4 лв. преди 3 месеца
9.37 лв. преди 3 месеца
48.81 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
4.21 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
105.88 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
13.28 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
57.94 лв. преди 3 месеца
18.44 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
27.08 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
47.32 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
97.98 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
291.62 лв. преди 3 месеца
4.44 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
24.09 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
2537.76 лв. преди 3 месеца
38.81 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.6 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
17.22 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
4.37 лв. преди 3 месеца
11.32 лв. преди 3 месеца
95.09 лв. преди 3 месеца
19.12 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
0.48 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
9.3 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
19.11 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
Shape