Да помогнем на Веси да победи рака! Let's help Vesi beat cancer!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1358 Дарители
62415.06 EUR дарени от 56242 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Весела Колева
Бенефициент
Весела Николаева Колева
Крайна дата
Приключила
Налична сума
4933.78 EUR
Весела Колева организира кампания за Весела Николаева Колева
Приключила
Налична сума
4933.78 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

23-ти октомври 2023
Плащане по фактури за разходи за ваксина на 20.10.23 + транспортни разходни Payment of invoices for vaccine costs on 20.10.23 + transport costs
911 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.