Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 328 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Плащане по фактура за добавки, съпътстващи лечението по време на химиотерапия, спомагащи за кръвни показатели в норма

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели