Да помогнем на Вики Let's help on Wiki.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Вики Let's help on Wiki.

136 Дарители
5057.66 EUR дарени от 8050 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
невена огнянова
Бенефициент
Виктория Светлинова Раданова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
5057.66 EUR
невена огнянова организира кампания за Виктория Светлинова Раданова
Приключила
Налична сума
5057.66 EUR

Историята ми започва преди 3г и10 месеца ,с раждането на прекрасната ми дъщеричка Вики. При раждането , детето беше записано като момче, поради наличието на израстък , наподобяващ мъжки полов орган.

Две седмици след раждането , след проведени изследвания , в това число и генетични в Националната генетична лаборатория, се установи , че детето ми е от Женски пол, като се отхвърля МОНОЗАМИЯ Х клас .

За да има нормален живот , моето детенце трябва да бъде оперирано , като такъв специалист открихме само в Сърбия. В Пирогов д-р Пеев ми отказа операция ,което ме отчая, затова потърсих помощ в чужбина.

Сумата за операцията е непосилна за моето семейство , понеже съм самотен родител , личен асистент на детето си и нямам никакви странични доходи или спестявания.

Моля Ви добри хора, помогнете на Вики да има нормалния живот , от които всяко дете се нуждае , с прекрасното детство , което заслужава. Благодаря на всеки ден , които ще подаде ръка или ще сподели призива ми ! Единствената ми надежда сте Вие , с Вашите големи сърца !

My story begins 3 years and 10 months ago with the birth of my beautiful daughter Vicky. At birth , the child was recorded as a boy due to the presence of a growth , resembling a male sex organ.

Two weeks after the birth , after tests , including genetic tests at the National Genetic Laboratory , it was found that my child was female , rejecting MONOSAMIA X class .

In order to have a normal life , my child has to be operated , as we found such a specialist only in Serbia. In Pirogov Dr. Peev refused surgery , which made me desperate, so I sought help abroad.

The amount for the surgery is unaffordable for my family , as I am a single parent , personal assistant to my child and have no side income or savings.

Please good people, help Vicky to have the normal life that every child needs , with the wonderful childhood she deserves. Thank you every day , who will lend a hand or share my appeal ! My only hope is you , with your big hearts !

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.