Дарители по кампания - Да помогнем на Виктор да се излекува


1.47 лв. преди 1 ден
4.1 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 1 седмица
27.09 лв. преди 1 седмица
43.37 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
28.63 лв. преди 2 седмици
24.13 лв. преди 2 седмици
18.92 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
2.46 лв. преди 2 седмици
45.78 лв. преди 2 седмици
42.35 лв. преди 2 седмици
28.64 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
18.87 лв. преди 2 седмици
18.48 лв. преди 2 седмици
9.09 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
19.19 лв. преди 2 седмици
19.19 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 1 месец
47.15 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
38.91 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
20000 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
68.52 лв. преди 1 месец
96.16 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
37.41 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.01 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
4.09 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
28.64 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
46.73 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
94.09 лв. преди 2 месеца
29.04 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
13.69 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
492.5 лв. преди 2 месеца
14.28 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
25000 лв. преди 2 месеца
Shape