Одобрено изплащане

Здравейте, тази проформа е за закупуване на нужната орална химиотерапия на Виктор.

Плащане по фактура: 10192 лв. Транзакционна такса: 122.81 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Здравейте! На 23.01 предстоят контролни прегледи и образни изследвания на Виктор.

Плащане по фактура: 7879.2 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Предстоят контролни прегледи за състоянието на Виктор на 25.10, и закупуване на лекарства

Плащане по фактура: 9800 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Това са платени визи за престой в Турция, където се провежда лечението на Виктор.

Възстановени средства за разходи: 664.98 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Това е сумата за транспорта, за да се приберем в България

Плащане по фактура: 685 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Тази проформа е за утрешния преглед, ренген и кръвни изследвания на Виктор

Плащане по фактура: 1274 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Престой в хотел. Налага се антибиотично лечение, след което предстои преглед.

Плащане по фактура: 588 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Това е сумата, която дължим в болницата от последния спешен прием.

Плащане по фактура: 3588.76 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания 🍀 ПоДари живот на Дени към кампания Да помогнем на Виктор да се излекува, Прехвърлена сума: 25000лв.

Виж Още