Да помогнем на Виктор да се излекува Let's help Victor to heal

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6694 Дарители
218276.5 EUR дарени от 255646 EUR
Организатор
Зоя Стефанова
Бенефициент
Виктор Спасов Димов
Крайна дата
Край след 39 дни
Налична сума
71071.23 EUR
Зоя Стефанова организира кампания за Виктор Спасов Димов
Край след 39 дни
Налична сума
71071.23 EUR

Трансфер на средства Transfer of funds

4-ти септември 2022
Дарение на средства от кампания 🍀 ПоДари живот на Дени към кампания Да помогнем на Виктор да се излекува, Прехвърлена сума: 25000лв. Donation of funds from 🍀 Donate Denny's life campaign to the campaign Let's help Victor to heal, Amount transferred: 25000lv.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.