Да помогнем на Виктор да се излекува Let's help Victor to heal

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6700 Дарители
218366.61 EUR дарени от 255646 EUR
Организатор
Зоя Стефанова
Бенефициент
Виктор Спасов Димов
Крайна дата
Край след 7 дни
Налична сума
66591.34 EUR
Зоя Стефанова организира кампания за Виктор Спасов Димов
Край след 7 дни
Налична сума
66591.34 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

7-ми септември 2023
Здравейте приятели, Хора с Огромни Сърца ❤️ Лечението на Виктор засега продължава по план. За да възстанови и поддържа кръвни показатели в норма, след всяка химиотерапия се извършват периодично изследвания. Вчера му се наложи няколко часов престой в болницата. Преляха се тромбоцити, тъй като са паднали до ниво, на което организма не може да се справи сам. Скоро му предстои следващ курс химиотерапия. Дотогава продължават да му се поставят инжекции и да приема лекарствата и орална химиотерапия. Няма по-чист и по- благ миг от този, когато виждам как Вики се усмихва, въпреки страданията, защото всички вие сте му подали ръка! Бъдете благословени за това!🙏 Той има само една мечта - ДА ЖИВЕЕ! Благодаря, че му давате шанс, надежда и вяра!❤️ Hello friends, People with Huge Hearts ❤️ Victor's treatment is continuing as planned for now. Periodic tests are done after each chemotherapy to help his blood counts recover and stay normal. Yesterday he had to stay in the hospital for several hours. His platelets overflowed as they had dropped to a level the body could not handle on its own. He is due for another course of chemotherapy soon. Until then, he continues to have injections and take his medication and oral chemotherapy. There is no purer and kinder moment than when I see Vicky smile despite the suffering because you all have given him a hand! Be blessed for that!!!🙏 He has only one dream - TO LIVE! Thank you for giving him a chance, hope and faith!❤️
Документи Общо: 1 документа
661.72 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.