Да помогнем на Виктор да се излекува Let's help Victor to heal

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6700 Дарители
218366.61 EUR дарени от 255646 EUR
Организатор
Зоя Стефанова
Бенефициент
Виктор Спасов Димов
Крайна дата
Край след 10 дни
Налична сума
66591.34 EUR
Зоя Стефанова организира кампания за Виктор Спасов Димов
Край след 10 дни
Налична сума
66591.34 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

6-ти декември 2023
Здравейте, приятели❤️ В четвъртък, 07.12., Виктор влиза в болницата за следващия курс химиотерапия. Засега състоянието му е задоволително, надявам се да е така и дотогава, за да може лечението да върви по план. Виктор се чувства сравнително добре, но е все по-мълчалив и умислен. Лечението му е твърде дълго, твърде изтощаващо, а освен всичко друго, той вече шести месец не се е прибрал в България. Липсата на всичко познато и любимо, допълнително го подтиска. Не е виждал баща си, дома си, и колкото и да се старае да е силен, той просто е едно момче, един тинейджър, който мечтае за един нормален живот! Като всички нас! 🙏❤️ Прилагам проформата за химиотерапията. Тази сума от 8 600 евро е нужна на всеки 21 дена. Това е интервала от всеки курс до следващия. Като сумите за възтановителния период между тях са непредвидими и не са включени. След този курс ще се направят образни изследвания, които ще дадат насоки за последващото лечение. 💙 БЛАГОДАРИМ, че не се отказвате да сте рамо до рамо с Виктор в неговата борба за живот! Нека заедно да го отскубнем от коварните ръце на болестта! ЗАЕДНО можем да му покажем по-прекрасната страна на живота!❤️ 🆘️КАМПАНИЯТА ОСТАВА АКТИВНА‼️️ Благословени да сте за съпричасността!🙏❤️ МОЛЯ ВИ, да продължите да сте до Виктор! За да не прекъсне лечението, той има нужда от всяка морална подкрепа и финансова помощ! #ОСТЕОСАРКОМ #ЛЕЧЕНИЕ #ПОДКРЕПА #ПОМОЩ #ВИКТОР Hello, приятели❤️ On Thursday, December 7, Victor enters the hospital for his next course of chemotherapy. So far his condition is satisfactory, I hope it will be so until then so that the treatment can go as planned. Victor is feeling relatively well, but is becoming more silent and thoughtful. His treatment has been too long, too exhausting, and on top of everything else, he hasn't been home for six months. The lack of everything familiar and beloved, further depresses him. He hasn't seen his father, his home, and no matter how hard he tries to be strong, he's just a boy, a teenager dreaming of a normal life! Just like the rest of us 🙏❤️ I am attaching the chemo proforma. This amount of 8 600 euros is needed every 21 days. This is the interval from each course to the next. As the amounts for the recovery period in between are unpredictable and not included. After this course, imaging tests will be done to give guidance for the subsequent treatment. 💙 THANK YOU for not giving up being side by side with Victor in his fight for life! Together, let's rip him from the insidious hands of disease! TOGETHER we can show him the more wonderful side of life!❤️ 🆘️КАМПАНИЯТА STAY АКТИВНА‼️️ Bless you for your compassion!🙏❤️ PLEASE continue to stand by Victor! He needs all the moral support and financial help he can get to stay in treatment!!!#OSTEOSARCOM #TREATMENT #SUPPORT #HELP #VICTOR
Документи Общо: 1 документа
16856 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.