Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 3588.76 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Това е сумата, която дължим в болницата от последния спешен прием.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели