Да помогнем на Виктор да се излекува Let's help Victor to heal

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6700 Дарители
218366.61 EUR дарени от 255646 EUR
Организатор
Зоя Стефанова
Бенефициент
Виктор Спасов Димов
Крайна дата
Край след 10 дни
Налична сума
66591.34 EUR
Зоя Стефанова организира кампания за Виктор Спасов Димов
Край след 10 дни
Налична сума
66591.34 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

27-ми юли 2023
Здравейте, прекрасни Хора! Благодаря на всеки един от вас за подкрепата и съпричасността към Виктор! Благодарение на ВАС, той успя, малко по малко, да се "събере" и да започне битката за живота си, ОТНОВО! Пътят му до тук беше изпълнен с много болка и страдание, но вашата подкрепа и положителни мисли, никога не му позволиха да се предаде! И сега, той вярва във вас, толкова силно, както вие в него, и в неговото УТРЕ! МОЛЯ ВИ, не спирайте да го подкрепяте! Нека неговата борба до тук, не е напразна! МОЛЯ ВИ, да му подарим бъдеще! 🙏 Изисквам плащане за втория курс венозна химиотерапия, който е предвиден за 01.08.23г, на стойност от 6 000 евро. Също така, от днес, по преценка на лекуващия екип, той започва да приема и орална химиотерапия. Hello, wonderful People! Thank you each and every one of you for your support and compassion for Victor! Thanks to YOU, he managed, little by little, to "recover" and start the fight for his life, AGAIN! His road to here was filled with a lot of pain and suffering, but your support and positive thoughts never let him give up! And now, he believes in you, as strongly as you believe in him, and in his TOMORROW! May his struggle thus far, not be in vain! PLEASE, let's give him a future! 🙏 I require payment for the second course of venous chemotherapy, which is scheduled for 01.08.23, at a cost of 6 000 euros. Also, as of today, at the discretion of the treating team, he will start taking oral chemotherapy.
Документи Общо: 1 документа
11760 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.