Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 1960 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Здравейте, тъй като лечението на Виктор отново ще продължи дълго време (прилагам документ от болницата), за законно пребиваване в Турция, ни се налага да поискаме издаване на временни паспорти. Изисквам плащане по проформа фактура за това. Благодаря сърдечно за подкрепата!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели