Одобрено изплащане (5)

Ние, екипът на Фондация "Свободна Воля" сме Ви безкрайно благодарни за щедростта. Бихме желали да стартираме ремонта на помещението, като ще започнем с лицето (фасадата и табела). Предвиждаме възможност да останат средства, които да вложим в частичен ремонт на двора.

Изплатена сума към бенефициента: 300 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Виж Още