Одобрено изплащане (5)


Изплатена сума към бенефициента: 300 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Ние, екипът на Фондация "Свободна Воля" сме Ви безкрайно благодарни за щедростта. Бихме желали да стартираме ремонта на помещението, като ще започнем с лицето (фасадата и табела). Предвиждаме възможност да останат средства, които да вложим в частичен ремонт на двора.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели