Дарители по кампания - Да се обединим и да дадем шанс за живот на Юли!!!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

237.5 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
48.67 лв. преди 1 месец
9.5 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
590.5 лв. преди 1 месец
4924.5 лв. преди 1 месец
196.05 лв. преди 1 месец
78.3 лв. преди 2 месеца
190 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
612.75 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
104.5 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
68.45 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
95 лв. преди 2 месеца
293.8 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
14.96 лв. преди 2 месеца
10.31 лв. преди 2 месеца
47.04 лв. преди 2 месеца
570 лв. преди 2 месеца
27.74 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
48.72 лв. преди 2 месеца
97.85 лв. преди 2 месеца
97.77 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
533.06 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
295 лв. преди 3 месеца
14.24 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
19.14 лв. преди 3 месеца
98.12 лв. преди 3 месеца
775.83 лв. преди 3 месеца
147.25 лв. преди 3 месеца
29.09 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
147.25 лв. преди 3 месеца
4.17 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
193 лв. преди 3 месеца
32.1 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
38.81 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
590.5 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
982.25 лв. преди 3 месеца
105.88 лв. преди 3 месеца
6251 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
21.15 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
2953.75 лв. преди 3 месеца
493.5 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
590.5 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
78.3 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
107.77 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
48.84 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
14.07 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
492 лв. преди 3 месеца
47.63 лв. преди 3 месеца
28.98 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
38.31 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
24.05 лв. преди 3 месеца
14.24 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
Shape