Да се обединим и да дадем шанс за живот на Юли!!! Let's unite and give a chance for life to Julie!!!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
367 Дарители
22516.42 EUR дарени от 61355 EUR
Организатор
Наташа Симеонова
Бенефициент
Юлиян Викторов Владимиров
Крайна дата
Край след 101 дни
Налична сума
58.4 EUR
Наташа Симеонова организира кампания за Юлиян Викторов Владимиров
Край след 101 дни
Налична сума
58.4 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

25-ти юни 2024
Здравейте, мили хора! Много време мина без да дадем информация за Юли и неговата борба с коварната болест! Юли продължава битката с болестта. След направена и последната тежка химиотерапия в Турция, Юли днес беше на задължителни прегледи, където направи пет скенер, кръвни изследвания и преглед от онколог сумата, която трябва да се заплати към болницата в Турция е 6 000 ЕUR. Вашите дарения ни помогнаха, но и ни дадоха надежда и сила да продължим напред. Вашата щедрост и подкрепа ни вдъхновява и ни напомня, че не сме сами в тази битка. Въпреки,че вече посъбрахме значителна сума, борбата на Юли все още продължава и пред нас има още много предизвикателства и разходи по престоя ни в Турция, които ни предстоят. Hello, dear people! A lot of time has passed without giving information about Yuli and his fight with the insidious disease! After doing the last heavy chemotherapy in Turkey, Yuli today had mandatory checkups, where he did five scans, blood tests and an examination by an oncologist the amount to be paid to the hospital in Turkey is 6 000 EUR. Your donations helped us but also gave us hope and strength to move forward. Your generosity and support inspires us and reminds us that we are not alone in this battle. Although we have already raised a significant amount, July's struggle is still ongoing and we still have many challenges and expenses of our stay in Turkey ahead of us.
Документи Общо: 1 документа
2930 EUR Плащане по фактура
20.46 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.