Да се обединим и да дадем шанс за живот на Юли!!! Let's unite and give a chance for life to Julie!!!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
366 Дарители
22467.42 EUR дарени от 61355 EUR
Организатор
Наташа Симеонова
Бенефициент
Юлиян Викторов Владимиров
Крайна дата
Край след 130 дни
Налична сума
2959.86 EUR
Наташа Симеонова организира кампания за Юлиян Викторов Владимиров
Край след 130 дни
Налична сума
2959.86 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

28-ми август 2023
Здравейте, мили хора! На Юли му предстои втората химиотерапия, която ще се състои на 30.08.23 год. Прилагам проформа по която се изисква плащане към болницата. Благодаря на Всички Вас за подкрепата, която ни оказвате ! Hi dear people, July is going to have his second chemotherapy treatment on 30.08.23. I am enclosing the proforma on which payment to the hospital is required. Thank you all for your support !
Документи Общо: 1 документа
4900 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.