Дарители по кампания - Да се обединим за Радост


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

977.4 лв. преди 15 часа
19.24 лв. преди 1 ден
19.2 лв. преди 1 ден
286.16 лв. преди 1 ден
34.3 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
98 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
491.62 лв. преди 1 ден
19.15 лв. преди 1 ден
43.76 лв. преди 1 ден
29.03 лв. преди 1 ден
47.23 лв. преди 1 ден
196.35 лв. преди 1 ден
18.62 лв. преди 1 ден
9.33 лв. преди 2 дни
10.68 лв. преди 2 дни
8.91 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
23.57 лв. преди 2 дни
45.76 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 2 дни
295 лв. преди 2 дни
196.5 лв. преди 2 дни
29.03 лв. преди 2 дни
97.03 лв. преди 2 дни
24.15 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
98.29 лв. преди 2 дни
94.51 лв. преди 2 дни
48.71 лв. преди 2 дни
2522.25 лв. преди 3 дни
97.92 лв. преди 3 дни
97.77 лв. преди 3 дни
98.24 лв. преди 3 дни
95.68 лв. преди 3 дни
48.05 лв. преди 3 дни
59.38 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
492 лв. преди 3 дни
17.22 лв. преди 3 дни
196.5 лв. преди 3 дни
19.15 лв. преди 3 дни
97.85 лв. преди 3 дни
48.72 лв. преди 3 дни
97.92 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
23.87 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 4 дни
38.9 лв. преди 4 дни
491.62 лв. преди 4 дни
10.05 лв. преди 4 дни
9.33 лв. преди 4 дни
33.9 лв. преди 4 дни
48.75 лв. преди 4 дни
15.25 лв. преди 4 дни
245.75 лв. преди 4 дни
9.34 лв. преди 4 дни
29.05 лв. преди 4 дни
68.45 лв. преди 4 дни
8.96 лв. преди 4 дни
19.2 лв. преди 4 дни
4.42 лв. преди 4 дни
98 лв. преди 4 дни
48.16 лв. преди 4 дни
19.15 лв. преди 4 дни
97.92 лв. преди 4 дни
18.82 лв. преди 4 дни
47.12 лв. преди 4 дни
38.9 лв. преди 4 дни
48.67 лв. преди 4 дни
19.14 лв. преди 4 дни
48.71 лв. преди 4 дни
96.09 лв. преди 4 дни
48.75 лв. преди 4 дни
8.91 лв. преди 4 дни
19.17 лв. преди 4 дни
9.34 лв. преди 4 дни
48.71 лв. преди 4 дни
97.85 лв. преди 4 дни
196.2 лв. преди 5 дни
19.15 лв. преди 5 дни
9.33 лв. преди 5 дни
29.05 лв. преди 5 дни
13.93 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 5 дни
6.39 лв. преди 5 дни
4.42 лв. преди 5 дни
3889.3 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
9.37 лв. преди 6 дни
29 лв. преди 6 дни
97.92 лв. преди 6 дни
48.25 лв. преди 6 дни
48.67 лв. преди 6 дни
14.25 лв. преди 6 дни
27.87 лв. преди 6 дни
97 лв. преди 6 дни
48.73 лв. преди 6 дни
4.21 лв. преди 6 дни
29.03 лв. преди 6 дни
9.34 лв. преди 6 дни
14.07 лв. преди 6 дни
22.15 лв. преди 6 дни
97.92 лв. преди 6 дни
23.87 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
28 лв. преди 6 дни
18.48 лв. преди 6 дни
2.45 лв. преди 6 дни
6.16 лв. преди 6 дни
38.44 лв. преди 6 дни
19.18 лв. преди 6 дни
97.13 лв. преди 1 седмица
24.12 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
963.75 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
195.75 лв. преди 1 седмица
95.14 лв. преди 1 седмица
18.75 лв. преди 1 седмица
Shape