Да се обединим за Радост Unite for Joy

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
10307 Дарители
447348.71 EUR дарени от 511292 EUR
Организатор
Деница Маринова
Бенефициент
Радост Георгиева Жечкова
Крайна дата
Край след 7 дни
Налична сума
9696.64 EUR
Деница Маринова организира кампания за Радост Георгиева Жечкова
Край след 7 дни
Налична сума
9696.64 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

7-ми септември 2023
Здравейте мили хора, изискваме плащане за следващите химиотерапии, пет скенер, който предстои, изследвания и хоспитализации. Към момента лекарите успяха да извлекат стволови клетки, което вярваме ще спомогне много лечението, когато се присъдят. Радост от днес отново е в болницата на пет скенер, изследвания и от утре стартира и пет дневната химиотерапия. Благодарим ви, че дори и битката да е дълга и скъпа не спирате да ни подкрепяте и да давате вяра на Радост. Hello dear people, we require payment for the next chemo treatments, five scans to come, tests and hospitalizations. As of now the doctors have been able to extract stem cells which we believe will greatly help the treatment when awarded. Joy as of today is back in the hospital for five scanner, tests and starting tomorrow the five day chemotherapy. Thank you for even though the battle is long and expensive you keep supporting us and giving faith to Joy.
Документи Общо: 1 документа
49000 BGN Плащане по фактура
68.9 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.