Да се обединим за Радост Unite for Joy

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
10633 Дарители
478249.52 EUR дарени от 511292 EUR
Организатор
Деница Маринова
Бенефициент
Радост Георгиева Жечкова
Крайна дата
Край след 6 дни
Налична сума
24552.45 EUR
Деница Маринова организира кампания за Радост Георгиева Жечкова
Край след 6 дни
Налична сума
24552.45 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

3-ти юни 2024
Правим доплащане на планираната за 27.05 химиотерапия, която бе отложена поради ниски кръвни показатели и неразположение на Радост. Молим се всичко да бъде наред и лечението ѝ да продължи по най-добрия начин. Паралелно с това правим плащане на 14 600 евро от дарителската ѝ сметка за втора лъчетерапия на лумбалния дял на гръбначния стълб, която се наложи по спешност, поради болките в последните дни. Молим ви да останете с нас! We are making an additional payment for the chemotherapy scheduled for 27.05, which was postponed due to low blood counts and Joy's malaise. We are praying that everything will be fine and that her treatment will continue as best as possible. In parallel, we are making a payment of 14,600 euros from her donation account for a second radiotherapy of the lumbar spine, which had to be done urgently due to the pain of the last few days. Please stay with us!
Документи Общо: 1 документа
5000 EUR Плащане по фактура
20.46 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.