Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 5397.84 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте добри хора, изискваме плащане за първоначалните изследвания на Радост. Сумата покрива преглед, Ядрено-магнитен резонанс, биопсия и Позитронно-Емисионния Томограф или иначе казано ПЕТ скенер. Надяваме се на добри новини и ви благодарим за неспирната подкрепа и помощ. Нека продължим да бъдем с Радост.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели