Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 1725 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Здравейте приятели, изискваме сума за възстановяване за лекарства, превръзки и Неупоген . Сумата ни е необходима за възстановяване, за да имаме средства да заплащаме следващите в аптеката.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели