Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 48912.5 лв. Транзакционна такса: 68.9 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Здравейте добри хора, изискваме плащане към болницата. Както и преди сме споделяли с Вас лечението на Радост е продължително и скъпо струващо. Всяка химиотерапия възлиза на над 10000 евро. Всеки болничен престой, изследвания и допълнителни консултации също оскъпяват цялото лечение. Благодарим ви за безрезервната подкрепа, защото единствено благодарение на нея Радост се лекува и продължава да се лекува. В момента тя все още е в болницата от поредната химиотерапия. С ниско кръвно, но вярваме, че лекарите отново ще се справят с това. Чакаме оферта и консултации и за вземане на стволови клетки, които в подходящ момент да помогнат за лечението. За съжаление, оферта за цялото лечение няма как да ни бъде издадена, защото лечението, развитието и промените в подобен тип заболяване са непредвидими и офертата няма да бъде точна. Със сигурност знаем, че сме в началото на лечението и сумата, която ще бъде необходима ще надмине 500 000 евро. Надяваме се да продължите да подкрепяте Радост и с бавни крачки да стигнем до събиране на сумата и до победата на Радост. Благодарим ви от цялото си сърце.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели