Да се обединим за Радост Unite for Joy

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
10627 Дарители
457913.92 EUR дарени от 511292 EUR
Организатор
Деница Маринова
Бенефициент
Радост Георгиева Жечкова
Крайна дата
Край след 10 дни
Налична сума
4216.85 EUR
Деница Маринова организира кампания за Радост Георгиева Жечкова
Край след 10 дни
Налична сума
4216.85 EUR

Радост има нужда от всички нас Joy needs all of us

10-ти ноември 2023
Здравейте сърцати хора 🫶🏻
Днес имаме молба към всички Вас, които допуснахте Радост в сърцата си и я подкрепяте от ден първи в борбата, която тя води срещу Сарком на Юинг. Нашата молба е за споделяне. Споделете за Радост. 🌸
Идва следващото плащане на химиотерапия в размер на 20000 евро, предстои лъчетерапия на белия дроб, а най-добрата такава, която наистина да даде шанс на Радост по оферта е в порядъка на около 90000 долара, за всичките 10 курса 🥺 Не спираме да търсим и по- евтини варианти в Европа. За съжаление обаче дори и да успеем сумата пак ще бъде непосилна за нас.
Благодарим ви, че именно с вашата подкрепа и дарения Радост стигна до тук и вярваме, че отново с Вас ще стигнем до края 🫶🏻 Нека намерим заедно още добри хора, които също биха подкрепили прекрасната Радост ❤️
Споделете с приятели, споделете в групи .. доброто е навсякъде около нас и просто трябва да стигнем до него ❣️
 
Hello hearty people 🫶🏻
Today we have a request for all of you who have let Joy into your hearts and have supported her since day one in the fight she is waging against Ewing's Sarcoma. Our request is for you to share. Share for Joy. 🌸
The next chemo payment of 20,000 euros is coming up, radiation to the lung is coming up, and the best one to really give Radost a chance on offer is in the range of about $90,000, for all 10 courses 🥺 We keep looking for cheaper options in Europe. Unfortunately, however, even if we succeed the amount will still be prohibitive for us.
Thank you, it is with your support and donations that Joy has come this far and we believe that we will reach the end with you again 🫶🏻 Let's find together more good people who would also support the wonderful Joy ❤️
Share with friends, share in groups .. good is all around us and we just need to get to it ❣️

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.