Да се обединим за Радост Unite for Joy

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
10627 Дарители
457913.92 EUR дарени от 511292 EUR
Организатор
Деница Маринова
Бенефициент
Радост Георгиева Жечкова
Крайна дата
Край след 10 дни
Налична сума
4216.85 EUR
Деница Маринова организира кампания за Радост Георгиева Жечкова
Край след 10 дни
Налична сума
4216.85 EUR

Спешна кампания Urgent campaign

27-ми октомври 2023
📣📣 Спешна кампания 📣📣
Не подминавайте поста … подайте ръка на Радост ❣️ Вижте усмивката на лицето на това дете и ми кажете … не е ли прекрасна ?
Днес получихме новата проформа, която трябва да заплатим до УТРЕ - 28.10.2023 год, но нямаме толкова средства 🥺 Радост се нуждае от лечението си и заслужава да пребори рака! Нека заедно споделим и да дарим за нея, защото тя го заслужава ❣️
Сарком на Юинг. Едва на 15 години да чуеш подобна диагноза е много голям шок. Рак формиращ се в костите. Трудно е и се иска време да го приемеш. Болезнено и продължително лечение. Химиотерапии, операции, вземане и присаждане на стволови клетки, лъчетерапия ... стотици изследвания, хоспитализации, манипулации. Всичко освен с много борба от Радост се случва и с пари 🥺 Боли да знаеш, че ги нямаш, а са нужни за да спасиш детето си 🥺
Остават още три химиотерапии, които понеже са в комбинация с лъчетерапия са по-съкратени и съответно и цената им е по-ниска.
Днес ви молим подкрепете Радост 🙏🏻
📣📣 Urgent campaign 📣📣
Don't pass the post ... give a hand to Joy ❣️ Look at the smile on this child's face and tell me ... isn't she gorgeous ?
Today we received the new proforma that we have to pay by TOMORROW - 28.10.2023, but we don't have that much money 🥺 Joy needs her treatment and deserves to beat cancer! Let's share and donate together for her because she deserves it ❣️
Ewing's Sarcoma. At only 15 years old to hear such a diagnosis is a very big shock. Cancer forming in the bone. It's hard and takes time to accept. Painful and lengthy treatment. Chemotherapies, surgeries, stem cell harvesting and transplantation, radiation ... hundreds of tests, hospitalizations, manipulations. Everything happens with money, besides a lot of struggle from Joy. 🥺 It hurts to know you don't have it, but it's needed to save your child 🥺
There are still three chemotherapy treatments left, which because they are combined with radiotherapy are more abbreviated and therefore the cost is lower.
Today we ask you to support Joy 🙏🏻

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.