Да се обединим за Радост Unite for Joy

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
10633 Дарители
478249.52 EUR дарени от 511292 EUR
Организатор
Деница Маринова
Бенефициент
Радост Георгиева Жечкова
Крайна дата
Край след 6 дни
Налична сума
24552.45 EUR
Деница Маринова организира кампания за Радост Георгиева Жечкова
Край след 6 дни
Налична сума
24552.45 EUR

Втори живот за Радост Second Life for Joy

12-ти юни 2024

Здравейте прекрасни дарители и приятели на Радост 💞 Днес е един от онези дни, в които сме благодарни, че Бог чу молитвите ни и Радост отново е с нас 💗 Последните няколко такива бяха кошмарни… Нямахме сили да споделим подробности, защото дори не искахме да изричаме най-страшното, а то съществуваше 🥺 За часове Радост се влоши - не можеше да говори, не беше ориентиранa за време и пространство, изпитваше силни болки. Веднага бяха назначени ЕЕГ и ЯМР на глава, а резултатът беше смазващ Радост имаше рецидив в черепа, който притискаше мозъка 🥺 Първоначалната прогноза не беше добра. След множество изследвания, консултации с професори… се взе решение за операция, а изхода беше несигурен и неясен. Днес три дни след операцията споделям с Вас клип, който Радост сама пожела да заснеме и да сподели с вас 💞 Защото от Понеделник тя живее втори живот… без туморa притискащ мозъка 🤗 Нищо от това нямаше да бъде възможно без Вас и без нейната сила и борбеност 🙏🏻 Пътят обаче продължава… Операцията бе на стойност 32000 евро, като до няколко дни ще споделим и платежното. Парите намаляват, а моментът за трансплантация наближава… 🏨 Сега имаме нужда много от всички Вас прекрасни хора 🙏🏻 Да покажем сила, да покажем единство, да покажем любов, вяра и надежда 💝 Да бъдем с Радост и да я подкрепим и в нейния втори живот 💞💗💞 Споделете, защото всяко споделяне е шанс, а ако имате възможност освен споделяне… дарете 🙏🏻 Заедно ще успеем 💗

Hello wonderful donors and friends of Joy 💞 Today is one of those days when we are thankful that God heard our prayers and Joy is with us again 💗 The last few days were nightmarish... We didn't have the strength to share the details because we didn't even want to say the worst, but it existed 🥺 For hours Joy deteriorated - she couldn't speak, she was not oriented to time and space, she was in severe pain. An EEG and MRI of her head were immediately ordered, and the result was overwhelming Joy had a recurrence in her skull that was pressing on her brain 🥺 The initial prognosis was not good. After multiple tests, consultations with professors... the decision was made to have surgery and the outcome was uncertain and unclear. Today, three days after the surgery, I am sharing with you a video that Radost herself wanted to film and share with you 💞 Because since Monday, she has been living a second life... without the tumor pressing on her brain 🤗 None of this would have been possible without you and without her strength and struggle 🙏🏻 But the journey continues... The surgery was worth 32,000 euros and in a few days we will share the payment. Money is running low and the time for transplant is approaching... 🏨 Now we need a lot from all of you wonderful people 🙏🏻 To show strength, to show unity, to show love, faith and hope 💝 To be with Joy and to support her in her second life 💞💗💞 Share, because every sharing is a chance, and if you have a chance besides sharing... donate 🙏🏻 Together we will succeed 💗

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.