Дарители по кампания - Да спасим Анелиа


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

-947.77 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
158.08 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
97.85 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
97.92 лв. преди 6 месеца
8.88 лв. преди 6 месеца
38.44 лв. преди 6 месеца
43.72 лв. преди 6 месеца
13.66 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
18.36 лв. преди 6 месеца
117.7 лв. преди 6 месеца
8.91 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
97.13 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
38.95 лв. преди 6 месеца
48.73 лв. преди 6 месеца
4.43 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
23.66 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
16.24 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
18.8 лв. преди 6 месеца
48.37 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
20.95 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
285.75 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
4.2 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
4.41 лв. преди 6 месеца
9.25 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
97.92 лв. преди 6 месеца
14.27 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
38.87 лв. преди 6 месеца
18.85 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
35.05 лв. преди 6 месеца
48.21 лв. преди 6 месеца
48.41 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
37.93 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
1.47 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
590.5 лв. преди 6 месеца
97.03 лв. преди 6 месеца
29.03 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
1676.22 лв. преди 6 месеца
24.12 лв. преди 6 месеца
29.03 лв. преди 6 месеца
295 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
48.06 лв. преди 6 месеца
38.44 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
48.05 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
37.33 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
19 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
97.98 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
8.96 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
18.44 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
18.85 лв. преди 7 месеца
1.47 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
9.07 лв. преди 7 месеца
982.25 лв. преди 7 месеца
9.08 лв. преди 7 месеца
29.05 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
9.3 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
43.72 лв. преди 7 месеца
4.41 лв. преди 7 месеца
9.38 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
97.92 лв. преди 7 месеца
29.03 лв. преди 7 месеца
197.1 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
Shape