Всички новини за кампания

15-ти юли 2024
Зорница Ташева
Update ! Update !

Мили хора, Моля, помогнете да погасим ветеринарна сметка на Чери. Сумата излезе доста по- голяма от първоначално предвидената. В поста се вижда всички, които са дарили за него. На 12.06 има и 25 лв.дарени от Николай Пеев по вет. сметка на кабинет Филипови. Чери беше настанен на 04.06.2024г. във вете... Dear people, Please help pay off Cherry's vet bill. The amount came out much higher than originally estimated. The post shows everyone who donated to it. On 12.06 there is also 25 BGN donated by Nikolay Peev to the vet account of Filipovi's office. Cherry was admitted on 04.06.2024 in veterinary off...

6-ти юли 2024
Зорница Ташева
Update Update

Чери продължава да е стационар и да не вижда. Предстои му отново преглед с офталмолог и махане на телта , с която е закрепена челюстта му. Отокът е спаднал. Чери моли за финансова помощ и дом. Намира се във ветеринарен кабинет Филипови град Варна. Момчето има апетит, гальовно е и мърка. Всяко сподел... Cherry remains stationary and unable to see. He is due to be seen again by an ophthalmologist and have the wire that secures his jaw removed. The swelling has gone down. Cherry is asking for financial help and a home. He is in veterinary office Filipovi Varna. The boy has an appetite, is affectionat...

18-ти юни 2024
Зорница Ташева
Чери на офталмолог - 17.06.2024 Cheri to ophthalmologist - 17.06.2024

На 17.06. Чери беше на офталмолог при доктор Антонов в град Варна. Прогнозата не е добра. Засегнат е главният мозък и вероятността да започне да вижда е почти никаква. Няма отлепяне на ретината. Все още има кръвоизлив. Изписани са капки за очи и схема за лечение с кортикостероиди по схема. Последнит... On 17.06. Cheri was at the ophthalmologist with Dr. Antonov in Varna. The prognosis was not good. The cerebrum is affected and the probability of her starting to see is almost none. There is no retinal detachment. There is still hemorrhage. Prescribed eye drops and a corticosteroid treatment regimen...