Да спасим Ивето Let's save Iveto

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1924 Дарители
79669.87 EUR дарени от 120000 EUR
Организатор
Ваня Ананиева
Бенефициент
Ивелина Спасова Гешева
Крайна дата
Край след 40 дни
Налична сума
18009.75 EUR
Ваня Ананиева организира кампания за Ивелина Спасова Гешева
Край след 40 дни
Налична сума
18009.75 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

2-ри юли 2024
Ивелина постъпи в болница с инфекция и с предвиждане за затваряне на едната стома. Ivelina was admitted to the hospital with an infection and with a prognosis for closure of one stoma.
Документи Общо: 1 документа
10000 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.