Да спасим Ивето Let's save Iveto

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1924 Дарители
79669.87 EUR дарени от 120000 EUR
Организатор
Ваня Ананиева
Бенефициент
Ивелина Спасова Гешева
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
18009.75 EUR
Ваня Ананиева организира кампания за Ивелина Спасова Гешева
Край след 9 дни
Налична сума
18009.75 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

10-ти юли 2024
Фактура към Мобилен Хоспис, за осигуряване на социален асистент на Ива за 1 месец. Invoice to Mobile Hospice for providing a social assistant to Iva for 1 month.
Документи Общо: 1 документа
1626.18 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.