Да спасим живота на Киара To save Kiara's life

Животни 0/0

Да спасим живота на Киара To save Kiara's life

7 Дарители
272.29 EUR дарени от 767 EUR
Бенефициент
Куче Киара
Крайна дата
Край след 155 дни
Налична сума
272.27 EUR
Фондация Втори живот организира кампания за Куче Киара
Край след 155 дни
Налична сума
272.27 EUR

Здравейте, мили хора!

Знаем, че нямате търпение да разберете какво се случва с кучинка, но и ние изчаквахме информация от вет. Кучинка вече има име, тя се казва Киара. Надяваме се името, което и дадохме да и носи много късмет. Киара както знаете е в клиника, нейният таз е счупен на няколко места има фрактури на тибията и фиболата и за да има шанс да проходи отново, ще са необходими операции. Има счупване и на мястото на което таза се свързва с гръбнака. Киара най-вероятно има и спинален шок. На първо време, освен травмите, които вече знаем, трябва да се установи и неврологичния и статус. За което надяваме се да няма проблем и очакваме обратно инфо. Според вет. Киара няма никакви шансове да проходи отново без оперативна намеса. А сумата за операцията, която ни казаха ще е 1500лв.,което включва и стационарния престой. Молим ви, подкрепете тази мила хайванка! Киара има шансове да води отново нормален живот! И ние имаме шанс да и покажем, че хората не сме само лоши!

Hello, dear people!

We know you can't wait to find out what's going on with the litter, but we've also been waiting for information from the vet. Bitch has a name now, her name is Kiara. We hope the name we gave her brings her good luck. Kiara as you know is in the clinic, her pelvis is broken in several places she has fractures of the tibia and fibula and to have a chance to walk again will need surgery. There is also a fracture where the pelvis connects to the spine. Chiara most likely has spinal shock as well. First, in addition to the injuries we already know, we need to determine her neurological status. For which we hope there is no problem and await back info. According to the vet. Chiara has no chance of walking again without surgery. And the amount for the surgery we were told will be 1500lv.,which includes the inpatient stay. Please, support this dear Haivan! Kiara has a chance to lead a normal life again! And we have a chance to show her that people are not only bad!

Виж още

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.