Да спасим Краси Let's save Krasi

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да спасим Краси Let's save Krasi

1048 Дарители
20506.69 EUR дарени от 24031 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Иван Димитров
Бенефициент
Красимира Василева Кръстева
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Иван Димитров организира кампания за Красимира Василева Кръстева
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте, мили и добри хора!

Аз съм Бонка  Ангелова и съм майката на Красимира Кръстева.Като се роди Краси всичко беше идеално или поне ние така си мислехме, на втория месец при контролен преглед установиха, че детето има два реда клепачи от долната страна.

На 9 месеца и направиха оперативна  намеса за отстраняването  на единият  долен клепач.  На 1 година и 6 месеца получи инсулт, докторите започнаха да правят изследвания, но не можаха да разберат каква е причината за инсулта. До 3-ри годишна възраст се лутахме по доктори, правихме всякакви изследвания. Последното изследване, което направихме беше скенер на главата и се оказа ,че има Хидроцефалия.

Направиха й успешно операция поставяне на ‚,шънт‘‘.След операцията детето видимо изглеждаше добре, но костната система беше прекалено крехка и това доведе до извадена става.

Тръгнахме на доктори , но уви никой не обърна внимание поради факта, че детето е инвитро и ни казаха  да потърсим лечение извън държавата и това е било следствие от изкараният инсулт.

Започнахме консултации  за лечението на Краси, указа се ,че в Турция могат да помогнат. Детето ни е на 4 години и зад гърба си вече има 5 оперативни намеси. В Турция Краси в болница Medical Park  Hospital и е диагностицирана е с детска церебрална парализа и трудно преглъща . Това доведе до спешното поставя трахиостома. В болницата установиха, че ‚,шънт‘‘ запушен и се наложи да се поднови.

До момента се справихме със собствени средства и помощ от познати. Дадени  са  50000 Евро за операции и престой. Не ни достигат 23500 Евро,  който са непосилни за нас.

За това Ви молим за подкрепа!

Hello, kind and good people!

I am Bonka Angelova and I am the mother of Krasimira Krusteva.When Krassi was born everything was perfect or at least we thought so, on the second month during a check-up they found that the child had two rows of eyelids on the lower side.

At 9 months they did a surgical intervention to remove one lower eyelid. At 1 year and 6 months she had a stroke, the doctors started doing tests but could not figure out what the cause of the stroke was. By the age of 3 we were wandering around doctors, doing all kinds of tests. The last test we did was a head scan and it turned out he had Hydrocephalus.

After the operation the child looked fine, but the bone system was too fragile and this resulted in a dislocated joint.

We went to the doctors , but alas no one paid attention due to the fact that the child was in vitro and we were told to seek treatment out of state and this was a consequence of the stroke we had.

We started consultations for Krasi's treatment, it was pointed out that they can help in Turkey. Our child is 4 years old and already has 5 surgical interventions behind him. In Turkey Krasi in Medical Park Hospital and has been diagnosed with cerebral palsy and has difficulty swallowing . This led to the emergency placement of a trachiostomy. The hospital found that the ',shunt'' blocked and had to be renewed.

So far we have managed with our own funds and help from friends. 50000 Euro have been given for operations and stay. We are short of 23500 Euro, which is unaffordable for us.

For this we ask for your support!

Виж още
Новини
22-ри март 2024
Иван Димитров организира кампания за Красимира Василева Кръстева
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания Да спасим Краси към кампания ЗАЕДНО С РАЯ !. Прехвърлена сума: 7019.64лв. Donation of funds from the Save Krasi campaign to the Together with Paradise !. Amount transferred.
 
3-ти януари 2024
Иван Димитров организира кампания за Красимира Василева Кръстева
Одобрено изплащане Approved repayment
Да се пребере Красимира от Турция! Let's get Krasimira out of Turkey!
2744 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
2-ри януари 2024
Иван Димитров организира кампания за Красимира Василева Кръстева
Одобрено изплащане Approved repayment
Налага се още няколко дни да остане в болница! He has to stay in hospital for a few more days!
2940 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.