Дарители по кампания - Да спасим Краси


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

18.82 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
19 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
97.85 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
14.26 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
118.75 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
2231.11 лв. преди 4 седмици
98 лв. преди 4 седмици
23.76 лв. преди 4 седмици
48.71 лв. преди 4 седмици
19.17 лв. преди 4 седмици
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
33.97 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
38.87 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
292.75 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
218.5 лв. преди 1 месец
226.05 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
1011.28 лв. преди 1 месец
43.82 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
29.09 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
33.97 лв. преди 1 месец
143.05 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
491.62 лв. преди 1 месец
225.15 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
8.34 лв. преди 1 месец
68.45 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
29.14 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
1383.2 лв. преди 1 месец
22.1 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
29.1 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.06 лв. преди 1 месец
58.6 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 1 месец
42.82 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
33.49 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
23.78 лв. преди 1 месец
488.36 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
26.72 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
73.32 лв. преди 1 месец
17.19 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
24.03 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
63.52 лв. преди 1 месец
2689.93 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
27.06 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
980.5 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
Shape