Дарители по кампания - Да спасим Марти от коварната болест!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

98.12 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
47.12 лв. преди 1 седмица
28.5 лв. преди 6 месеца
627 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
196.35 лв. преди 8 месеца
9.5 лв. преди 8 месеца
142.5 лв. преди 9 месеца
19.2 лв. преди 9 месеца
58.52 лв. преди 9 месеца
47.5 лв. преди 9 месеца
97.92 лв. преди 9 месеца
19 лв. преди 9 месеца
48.21 лв. преди 9 месеца
73.21 лв. преди 9 месеца
199.5 лв. преди 9 месеца
204.25 лв. преди 9 месеца
837.43 лв. преди 9 месеца
97.85 лв. преди 9 месеца
18.62 лв. преди 9 месеца
492 лв. преди 9 месеца
98 лв. преди 9 месеца
53.12 лв. преди 9 месеца
15746.25 лв. преди 9 месеца
28.66 лв. преди 9 месеца
196.5 лв. преди 9 месеца
32 лв. преди 9 месеца
4.42 лв. преди 9 месеца
24.07 лв. преди 9 месеца
14.26 лв. преди 9 месеца
176.39 лв. преди 9 месеца
1393.27 лв. преди 9 месеца
48.75 лв. преди 9 месеца
98 лв. преди 9 месеца
19.2 лв. преди 9 месеца
57.96 лв. преди 9 месеца
29 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
98 лв. преди 9 месеца
291.76 лв. преди 9 месеца
48.64 лв. преди 9 месеца
48.71 лв. преди 9 месеца
19.15 лв. преди 9 месеца
1156.87 лв. преди 9 месеца
48.71 лв. преди 9 месеца
97.92 лв. преди 9 месеца
48.64 лв. преди 9 месеца
4.36 лв. преди 9 месеца
38.9 лв. преди 9 месеца
73.32 лв. преди 9 месеца
48.75 лв. преди 9 месеца
38.87 лв. преди 9 месеца
48.71 лв. преди 9 месеца
29.03 лв. преди 10 месеца
37.58 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
14.22 лв. преди 10 месеца
9.31 лв. преди 10 месеца
492 лв. преди 10 месеца
18.62 лв. преди 10 месеца
48.16 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
97.85 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
9.35 лв. преди 10 месеца
28.9 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
48.64 лв. преди 10 месеца
19.15 лв. преди 10 месеца
104.95 лв. преди 10 месеца
9.34 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
19.18 лв. преди 10 месеца
19.2 лв. преди 10 месеца
19.15 лв. преди 10 месеца
97.13 лв. преди 10 месеца
97.92 лв. преди 10 месеца
38.44 лв. преди 10 месеца
48.25 лв. преди 10 месеца
4.41 лв. преди 10 месеца
19.18 лв. преди 10 месеца
48.71 лв. преди 10 месеца
48.71 лв. преди 10 месеца
19.15 лв. преди 10 месеца
38.81 лв. преди 10 месеца
196.5 лв. преди 10 месеца
9.08 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
19.18 лв. преди 10 месеца
24.12 лв. преди 10 месеца
14.24 лв. преди 10 месеца
45.76 лв. преди 10 месеца
19.17 лв. преди 10 месеца
4.41 лв. преди 10 месеца
14.24 лв. преди 10 месеца
245.56 лв. преди 10 месеца
48.64 лв. преди 10 месеца
41.76 лв. преди 10 месеца
18.89 лв. преди 10 месеца
97.92 лв. преди 10 месеца
97.85 лв. преди 10 месеца
14.24 лв. преди 10 месеца
29 лв. преди 10 месеца
19.15 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
19.2 лв. преди 10 месеца
48.64 лв. преди 10 месеца
98 лв. преди 10 месеца
9.35 лв. преди 10 месеца
28.98 лв. преди 10 месеца
98 лв. преди 10 месеца
19.11 лв. преди 10 месеца
43.72 лв. преди 10 месеца
9.2 лв. преди 10 месеца
28.55 лв. преди 10 месеца
28 лв. преди 10 месеца
46.72 лв. преди 10 месеца
9.21 лв. преди 10 месеца
9.33 лв. преди 10 месеца
9.34 лв. преди 10 месеца
194 лв. преди 10 месеца
48.05 лв. преди 10 месеца
1.47 лв. преди 10 месеца
0.48 лв. преди 10 месеца
19.2 лв. преди 10 месеца
38.9 лв. преди 10 месеца
Shape