Дарители по кампания - Да спасим Павел


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

23.75 лв. преди 38 минути
96.25 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 4 дни
196.74 лв. преди 4 дни
48.05 лв. преди 4 дни
18.62 лв. преди 5 дни
48.67 лв. преди 1 седмица
48.21 лв. преди 1 седмица
68.4 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
194.94 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
18.89 лв. преди 2 седмици
9.5 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
48.67 лв. преди 2 седмици
15.25 лв. преди 3 седмици
2.45 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
245.75 лв. преди 3 седмици
68.66 лв. преди 3 седмици
33.62 лв. преди 3 седмици
48.64 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
7.38 лв. преди 3 седмици
19.17 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
194.72 лв. преди 3 седмици
9.22 лв. преди 3 седмици
24.07 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
48.6 лв. преди 3 седмици
3.43 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
195.7 лв. преди 4 седмици
93 лв. преди 4 седмици
19.2 лв. преди 4 седмици
19.15 лв. преди 4 седмици
262.59 лв. преди 1 месец
23.76 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
490.87 лв. преди 1 месец
408.24 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
13.28 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
58.9 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
58.46 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
48.9 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
560.5 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
23.69 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
105.88 лв. преди 1 месец
2537.76 лв. преди 1 месец
46.71 лв. преди 1 месец
15.25 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
14.85 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
15.26 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
196.74 лв. преди 1 месец
548.15 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
30.99 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.26 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
0.3 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
0.48 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
1131.45 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
38.87 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.11 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
Shape