Да спасим пчелите Save the bees

Животни 0/0

Да спасим пчелите Save the bees

5 Дарители
94.91 EUR дарени от 35790 EUR
Организатор
Кремен Петранов
Крайна дата
Край след 951 дни
Налична сума
0 EUR
Кремен Петранов е организатор на кампанията
Край след 951 дни
Налична сума
0 EUR
Скъпи приятели,
 
Казвам се Кремен Петранов. Аз съм дипломиран биолог и химик с над 47 годишен опит в сферата на пчеларството и апикултурата,
През последните 27 години ежедневно работя по създаването на билков екстракт, АНТИДОТ СРЕЩУ МАСОВИТЕ ОТРАВЯНИЯ НА ПЧЕЛИТЕ. Екстрактът е напълно безвреден за пчелите, както и за хората. Притежава способността освен да осигури защита срещу отравяния и да стимулира бързото развитие на пчелното семейство. Изследванията ми се базират на множество експерименти и статистически методи, както и на многогодишни опити с използване на различни билкови екстракти.
 
Дългогодишният ми труд вече се увенчава с немалък успех. Почти 60% от работата е свършена, но очакваните от мен резултати все още не са налице поради факта, че отделените ми за изследванията средства вече приключиха.
 
Ежедневно се пише и говори за огромната и незаменима полза от работите на пчелите. Към това бих добавил следното- в качеството си на ГАРДОВЕТЕ НА ПРИРОДАТА пчелите са единствените същества, които осъществяват опрашването на всички широколистни горски масиви, полета и ливадна растителност. Доказано е , че растенията веднъж опрашени, повишават ефективността си в процеса на фотосинтеза. Това води до повишаване на нивото на кислорода в атмосферата И ТОВА Е НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРИРОДЕН СТИМУЛ В ПРОЦЕСА НА ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ !!!
 
Поради това, скъпи приятели, Ви моля с оглед успешното завършване на изследванията ми отправям молба към всички Вас за парична помощ в размер, какъвто Вие прецените.
Помощ дори в размер на и 1 лев би подпомогнала работата ми.
Абсолютно всеки дарител придобива правото да закупи от мен пчелни продукти на преференциални цени, независимо от размера на дарението.
В този ред на мисли всеки подкрепил пчелите спасява целия свят, себе си и хората , които обича !!!
Dear friends,
My name is Kremen Petranov. I am a certified biologist and chemist with over 47 years of experience in the field of beekeeping and apiculture,
For the past 27 years I have been working daily on creating an herbal extract, ANTIDOTE AGAINST MASSIVE BEE POISONING. The extract is completely harmless to bees as well as humans. It has the ability to provide protection against poisoning in addition to stimulating rapid colony development. My research is based on numerous experiments and statistical methods as well as many years of experience using various herbal extracts.
My long-standing work has already been crowned with considerable success. Almost 60% of the work has been done, but the results I expected are not yet available due to the fact that the funds allocated for my research have already ended.
Daily is written and spoken of the immense and irreplaceable benefit of the works of the bees. To this I would add the following-bees, as the GUARDIANS OF NATURE, are the only creatures that carry out the pollination of all deciduous woodland, fields and meadow vegetation. It has been proven that plants, once pollinated, increase their efficiency in the process of photosynthesis. This leads to an increase in the level of oxygen in the atmosphere AND THIS IS THE GREATEST NATURAL STIMULUS IN THE DECARBONIZATION PROCESS !!!
Therefore, my dear friends, I am requesting you all, with a view to the successful completion of my research, to give me monetary help in such amount as you may decide.
A help even in the amount of even 1 lev would assist my work.
Absolutely every donor acquires the right to purchase bee products from me at preferential prices, regardless of the amount of the donation.
In this line of thought, everyone who supports bees saves the whole world, himself and the people he loves !!!
Виж още
Новини
12-ти юни 2024
Кремен Петранов
Одобрено изплащане Approved repayment
Скъпи приятели, Трудолюбието винаги до резултат. След 50 г. неуморен труд и непресъхваща амбиция резултатите са налице. В живота на всяка идея идва м... Dear friends, Hard work always to result. After 50 years of tireless work and unceasing ambition, the results are there. There comes a time in the lif...
23.55 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса
2-ри май 2024
Кремен Петранов
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Скъпи приятели! Отново съм окрилен от Вашата помощ, която независимо от скромния си размер, за пореден път ми доказва, че в България има хора, които н... Dear friends! Once again I am overwhelmed by your help, which, despite its modest size, proves to me once again that there are people in Bulgaria who...
9.13 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
3-ти април 2024
Кремен Петранов
Одобрено изплащане Payment approved
Здравейте приятели! Пролетта дойде. Тя ни дава основание за нови надежди и подклажда амбициите ни. Благодарен съм за полученото дарение. Независимо... Hello friends! Spring is here. It gives us reason for new hopes and fuels our ambitions. I am grateful for the donation. In spite of its small size ,...
50 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.