Дарители по кампания - Да спасим Теди


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.75 лв. преди 20 часа
209.68 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 3 дни
48.75 лв. преди 4 дни
48.67 лв. преди 5 дни
6.39 лв. преди 6 дни
9.34 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
9.24 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
38.66 лв. преди 3 седмици
19.24 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
4.41 лв. преди 3 седмици
11.06 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
247 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
29.03 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.13 лв. преди 4 седмици
107.77 лв. преди 4 седмици
304 лв. преди 4 седмици
23.76 лв. преди 4 седмици
36.44 лв. преди 4 седмици
13.72 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
37.9 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
47.87 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.09 лв. преди 1 месец
4.19 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 1 месец
43.79 лв. преди 1 месец
372.4 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
98.29 лв. преди 1 месец
86.57 лв. преди 1 месец
71.4 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
8.9 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
0.48 лв. преди 1 месец
53.63 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
31.02 лв. преди 1 месец
14.07 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
1279.65 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
18.97 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
4.19 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
28.28 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
143.89 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
33.95 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
95.84 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
195.7 лв. преди 1 месец
47.87 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.6 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.09 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
Shape