Дарители по кампания - Да спасим Веси!!!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

123.5 лв. преди 2 дни
-6415.68 лв. преди 1 седмица
-6415.32 лв. преди 1 седмица
-6415.32 лв. преди 1 седмица
-6415.32 лв. преди 1 седмица
-6415 лв. преди 1 седмица
169.58 лв. преди 1 седмица
24.11 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
29.05 лв. преди 2 седмици
3199.84 лв. преди 2 седмици
3.24 лв. преди 2 седмици
48.71 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
48.71 лв. преди 2 седмици
73.37 лв. преди 2 седмици
24.12 лв. преди 2 седмици
57.94 лв. преди 2 седмици
28.55 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
1.47 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
2.45 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
48.67 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
23.78 лв. преди 2 седмици
24.12 лв. преди 2 седмици
147.1 лв. преди 2 седмици
196.2 лв. преди 2 седмици
48.25 лв. преди 2 седмици
245.75 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
29.05 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
48.64 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
14.24 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
43.72 лв. преди 2 седмици
294.26 лв. преди 2 седмици
18.82 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
19.17 лв. преди 2 седмици
97.13 лв. преди 2 седмици
97.92 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
96.87 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
826.5 лв. преди 3 седмици
48.21 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.64 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
88.01 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
14.24 лв. преди 3 седмици
97.85 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
11.02 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
28.66 лв. преди 3 седмици
18.89 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
23.14 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
1.47 лв. преди 3 седмици
9.24 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
9.08 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
18.87 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
5000 лв. преди 3 седмици
12.3 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
38.9 лв. преди 3 седмици
33.97 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
19.17 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
243.82 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
196.05 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
48.87 лв. преди 3 седмици
58.6 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
19.12 лв. преди 3 седмици
97.77 лв. преди 3 седмици
38.9 лв. преди 3 седмици
48.72 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
65.44 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
24.12 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
33.62 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
63.52 лв. преди 3 седмици
117.7 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
32 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
Shape