Дарители по кампания - Да спасим Юлбия Хасанова


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

53.59 лв. преди 6 часа
9.34 лв. преди 7 часа
9.34 лв. преди 8 часа
9.08 лв. преди 9 часа
19 лв. преди 11 часа
98 лв. преди 12 часа
24.12 лв. преди 13 часа
18.55 лв. преди 13 часа
38.82 лв. преди 14 часа
9.33 лв. преди 17 часа
48.71 лв. преди 18 часа
9.35 лв. преди 20 часа
9.35 лв. преди 22 часа
19.15 лв. преди 1 ден
14.27 лв. преди 1 ден
95.31 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
96.8 лв. преди 1 ден
24.12 лв. преди 1 ден
4.42 лв. преди 1 ден
8.96 лв. преди 1 ден
97.13 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
19.2 лв. преди 1 ден
97.92 лв. преди 1 ден
14.24 лв. преди 1 ден
19.15 лв. преди 1 ден
9.31 лв. преди 2 дни
19.2 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
38.2 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 2 дни
14.26 лв. преди 2 дни
98 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
48.71 лв. преди 2 дни
48.71 лв. преди 2 дни
97.85 лв. преди 2 дни
193 лв. преди 2 дни
18.41 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 2 дни
43.21 лв. преди 2 дни
9.07 лв. преди 3 дни
48.75 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
9.07 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
24.12 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
98 лв. преди 3 дни
4.41 лв. преди 3 дни
28.64 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
98 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
23.44 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
18.82 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
18.97 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
48.75 лв. преди 3 дни
18.97 лв. преди 3 дни
98 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
47.32 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
98 лв. преди 3 дни
18.87 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
38.9 лв. преди 3 дни
19.15 лв. преди 3 дни
19.12 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
3.43 лв. преди 3 дни
18.87 лв. преди 3 дни
28.28 лв. преди 3 дни
48.05 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
98 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
18.89 лв. преди 3 дни
38.75 лв. преди 3 дни
29.03 лв. преди 3 дни
63.38 лв. преди 3 дни
48.75 лв. преди 3 дни
46.72 лв. преди 3 дни
18.89 лв. преди 3 дни
33.95 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
48.71 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
23.1 лв. преди 3 дни
28.16 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
2.45 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
48.25 лв. преди 3 дни
8.95 лв. преди 3 дни
48.75 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
38.81 лв. преди 3 дни
4.19 лв. преди 3 дни
3.43 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
29.03 лв. преди 3 дни
9.08 лв. преди 3 дни
13.97 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
4.41 лв. преди 4 дни
18.6 лв. преди 4 дни
18.82 лв. преди 4 дни
Shape