Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 3000 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Приятели изисквам плащане по проформа , за продължаващо лечение. Проформата е на стойност 60 000 евро. Молим ви, не спирайте да се молите за Юлбия.🙏 Молим ви, не да ни подкрепяте финансово.❤️🙏 Имаме огромна нужда от Вашата подкрепа.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели