Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 2000 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Приятели изисквам плащане по проформа , за продължаващо лечение. Проформата е на стойност 60 000 евро.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели