Да спасим живота на Алекс To save Alex's life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да спасим живота на Алекс To save Alex's life

3626 Дарители
80731.18 EUR дарени от 102258 EUR
Организатор
Емилия Николова
Бенефициент
Александра Георгиева Николова
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
719.02 EUR
Емилия Николова организира кампания за Александра Георгиева Николова
Край след 163 дни
Налична сума
719.02 EUR

Здравейте, скъпи Дарители!
Казвам се Емилия и днес ще потърся помощ от вас за моята специална дъщеря. Специална е във всеки смисъл на думата. Историята й започна още преди раждането:
В 7ми месец от бременността ми откриха аномалии, несъвместими с живота. Чухме най-ужасяващите думи, а именно, че тя няма да се роди жива. Но тя още там и тогава им показа, че грешат! Роди се.

И нашия кошмар започна.

След раждането си беше транспортирана в Пирогов, където бяха направени първите операции. Последваха 7 месеца, които тя прекара в болници, операция след операция, за да може да си я приберем вкъщи най-накрая. Но за съжаление проблемите ни не приключиха с това.

Всъщност те едва сега започваха.

И така до днес, когато преди 2 седмици, чрез ядрено-магнитен резонанс стана ясно, че тя няма матка, но има функциониращ яйчник. Заради него има цикъл, който обаче не напуска тялото й, а остава в него. Вече има образуван балон, пълен с течност (менструална кръв), който трябва да бъде оперативно отстранен, както и зародишът на матка, който се намира не където трябва.

Това състояние е спешно и животозастрашаващо, а за съжаление в България тази операция не може да бъде извършена. Всички лекари ни насочват към чужбина, но разходите за нас са непосилни.

И тук идва моята молба, помогнете на детето ми да живее! Защото тя го заслужава! Защото не трябва живота на едно дете да зависи от пари! Моля ви! Знам, че заедно ще успеем.

За нас ще е от помощ, ако споделите кампанията ми!
Благодаря Ви!

Hello, dear Donors!
My name is Emilia and today I will seek your help for my special daughter. She is special in every sense of the word. Her story started even before birth:
In the 7th month of my pregnancy I was diagnosed with anomalies incompatible with life. We heard the most terrifying words, namely that she would not be born alive. But she right then and there showed them they were wrong! She was born.

And our nightmare began.

After her birth she was transported to Pirogov, where the first operations were performed. What followed was 7 months that she spent in hospitals, surgery after surgery so we could finally get her home. But unfortunately our problems did not end there.

In fact, they were just beginning.

Until today, when 2 weeks ago, through an MRI, it was revealed that she had no uterus, but a functioning ovary. Because of it, she has a cycle, but it doesn't leave her body, it stays in it. There is now a balloon full of fluid (menstrual blood) which needs to be surgically removed, as well as a uterine germ which is located where it should not be.

This condition is urgent and life threatening, and unfortunately in Bulgaria this operation cannot be performed. All the doctors are referring us abroad, but the costs are prohibitive for us.

And here comes my request, help my child to live! Because she deserves it! Because a child's life should not depend on money! Please! I know that together we will succeed.

It will help us if you share my campaign!
Thank you!

Виж още
Новини
15-ти юни 2024
Емилия Николова организира кампания за Александра Георгиева Николова
Одобрено изплащане Approved repayment
Хотел, за две нощи преди и след операцията. Hotel, for two nights before and after surgery.
230 EUR Възстановени средства за разходи
0.61 EUR Транзакционна такса
7-ми юни 2024
Емилия Николова организира кампания за Александра Георгиева Николова
Одобрено изплащане Approved repayment
Фактура проформа, за оперативната интервенция. Invoice pro forma, for the operative intervention.
4700 EUR Плащане по фактура
20.46 EUR Транзакционна такса
17-ти май 2024
Емилия Николова организира кампания за Александра Георгиева Николова
Оперативна интервенция на 6 юни Operational intervention on 6 June
Здравейте, мили хора! Нашата борба, за Айси продължава вече повече от година. На 06.06.24 г. има планувана нова оперативна интервенция с цел корекция... Hello, dear people! Our fight for Aissy has been going on for more than a year. On 06.06.24 there is a new surgery planned for correction and enlargem...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.