Дарители по кампания - Да спасим живота на Алекс


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

98 лв. преди 4 дни
53.67 лв. преди 1 седмица
97.85 лв. преди 1 седмица
43.82 лв. преди 1 седмица
33.97 лв. преди 1 седмица
33.97 лв. преди 1 седмица
4.17 лв. преди 1 седмица
20.18 лв. преди 1 седмица
48.9 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
48.73 лв. преди 2 седмици
8.34 лв. преди 3 седмици
196.5 лв. преди 3 седмици
38.38 лв. преди 3 седмици
4.44 лв. преди 3 седмици
18.87 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
265.45 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 4 седмици
4.42 лв. преди 4 седмици
196.35 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
196.05 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
78.06 лв. преди 1 месец
196.05 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
184.93 лв. преди 1 месец
93.99 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
984.5 лв. преди 1 месец
98.12 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
196.2 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
48.72 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.31 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
38.72 лв. преди 1 месец
19.12 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
97.85 лв. преди 1 месец
68.53 лв. преди 1 месец
47.56 лв. преди 1 месец
9.05 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
95.31 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.26 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
29 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
38.31 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
14.32 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.12 лв. преди 1 месец
14.12 лв. преди 1 месец
58.6 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
14.24 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
4.22 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.12 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98.18 лв. преди 1 месец
24.05 лв. преди 1 месец
6.39 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
5.41 лв. преди 1 месец
10.06 лв. преди 1 месец
48.12 лв. преди 1 месец
481.93 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
67.72 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
9.3 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
97.85 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
19.14 лв. преди 1 месец
Shape