Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 75.6 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa


Моля да бъде извършено плащане, към фирмата превела епикризата от английски на български език !

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели