Дарители по кампания - Да върнем усмивката на Ирен


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

47.56 лв. преди 7 часа
8.34 лв. преди 15 часа
48.75 лв. преди 19 часа
47.23 лв. преди 1 ден
9.33 лв. преди 1 ден
13.72 лв. преди 2 дни
38.5 лв. преди 2 дни
47 лв. преди 2 дни
78.12 лв. преди 2 дни
94.51 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 2 дни
1164.46 лв. преди 2 дни
19.2 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 3 дни
24.12 лв. преди 3 дни
48.06 лв. преди 3 дни
18.87 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 4 дни
33.97 лв. преди 4 дни
947.77 лв. преди 4 дни
48.6 лв. преди 4 дни
98 лв. преди 5 дни
14.68 лв. преди 5 дни
13.98 лв. преди 5 дни
9.33 лв. преди 5 дни
9.35 лв. преди 5 дни
3865.55 лв. преди 5 дни
19.2 лв. преди 5 дни
9.34 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 5 дни
8.09 лв. преди 5 дни
9.33 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
9.33 лв. преди 6 дни
48.71 лв. преди 6 дни
19.22 лв. преди 6 дни
146.91 лв. преди 6 дни
19.18 лв. преди 6 дни
11.3 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
4.41 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
4.42 лв. преди 1 седмица
7.38 лв. преди 1 седмица
8.36 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
19 лв. преди 1 седмица
5.41 лв. преди 1 седмица
5.41 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
7.38 лв. преди 1 седмица
33.56 лв. преди 1 седмица
38.9 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.03 лв. преди 1 седмица
48.64 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
38.31 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
48.7 лв. преди 1 седмица
42.74 лв. преди 1 седмица
68.45 лв. преди 1 седмица
18.62 лв. преди 1 седмица
55.6 лв. преди 1 седмица
47.63 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
97.85 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
97.13 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
18.82 лв. преди 1 седмица
97.03 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
14.27 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
24.12 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
8.91 лв. преди 1 седмица
19 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
52.67 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
38.9 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
187.49 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
9.21 лв. преди 1 седмица
19.17 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
9.38 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
9.08 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
5.41 лв. преди 1 седмица
4.22 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
8.88 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
38.87 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
565.25 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
28.94 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
18.21 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
123.88 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
Shape