Да върнем усмивката на Поли Bringing back Polly's smile

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да върнем усмивката на Поли Bringing back Polly's smile

64 Дарители
9204.75 EUR дарени от 70000 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Виктория Иванова
Бенефициент
Павлина Иванова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
738.62 EUR
Виктория Иванова организира кампания за Павлина Иванова
Приключила
Налична сума
738.62 EUR

Здравейте, Искам да ви представя историята на мама Поли. Тя се бори с разсейки от очен меланом в черния дроб.

Имунотерапията, която ѝ назначиха в България и която приемаше няколко месеца за съжаление не показваше ефект и разсейките в черния дроб продължаваха да растат. Тогава решихме да се свържем с болници в чужбина и да предприемем лечение там.

Една клиника в Турция предложи насочена терапия за черния дроб, като се предприеме аблация на по-малките образувания и радиоемболизация на най-голямото образувание.

Към момента лекарите смятат, че процедурите са били успешни, но все още е рано да се види крайния ефект от тях. За съжаление обаче черния дроб е силно засегнат от извършените процедури и все още не функционира самостоятелно. Тази чернодробна недостатъчност засяга и други органи и системи в тялото ѝ, и в момента битката е за живота ѝ. Лекарите правят всичко възможно да поддържат в норма жизнените показатели, за да заработи черния дроб и да се възстанови тялото. Поради което процесът е дълъг и изтощителен и всичко това коства много средства. 

Подкрепете ме, за да може мама да сбъдне мечтата си и да види внуци!

Hello, I would like to introduce you to the story of Mama Polly. She is battling a dissecting ocular melanoma in her liver.

The immunotherapy she was prescribed in Bulgaria and took for several months unfortunately showed no effect and the scatters in her liver continued to grow. We then decided to contact hospitals abroad and undertake treatment there.

A clinic in Turkey suggested a targeted therapy for the liver, undertaking ablation of the smaller masses and radioembolization of the largest mass.

At the moment the doctors feel that the procedures have been successful but it is too early to see the ultimate effect of them. Unfortunately, however, the liver has been severely affected by the procedures performed and is not yet functioning independently. This liver failure is also affecting other organs and systems in her body, and the battle is currently for her life. The doctors are doing everything they can to keep her vital signs normal so that her liver can work and her body can recover. Which is why the process is long and exhausting and it all costs a lot of money.

Please support me so Mom can fulfill her dream and see grandchildren!

Виж още
Новини
3-ти юли 2024
Виктория Иванова организира кампания за Павлина Иванова
Актуализация на кампанията Campaign update
Добри хора, с натежали сърца бихме искали да ви съобщим, че загубихме мама Поли на 30.06.24. Тя се бори наистина дълго и неуморно. Благодарни сме за... Good people, with heavy hearts we would like to inform you that we lost our mom Polly on 30.06.24. She fought really long and tirelessly. We are gra...
 
2-ри юли 2024
Виктория Иванова организира кампания за Павлина Иванова
Одобрено изплащане Approved repayment
Изплащане на фактура към болницата за проведено лечение Payment of an invoice to the hospital for treatment provided
6400 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
21-ви юни 2024
Виктория Иванова организира кампания за Павлина Иванова
Одобрено изплащане Approved repayment
Прехвърляне на наличните средства по дарителската сметка с цел частично покриване на разходи за лекарство Defitelio Transfer available funds to the donation account to partially cover the cost of the drug Defitelio
2045.51 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.