Всички новини за кампания

3-ти юли 2024
Виктория Иванова е организатор за бенефициент Павлина Иванова
Актуализация на кампанията Campaign update

Добри хора, с натежали сърца бихме искали да ви съобщим, че загубихме мама Поли на 30.06.24. Тя се бори наистина дълго и неуморно. Благодарни сме за всички дарения, които получихме по време на кампанията. Благодарение на тях успяхме да покрием почти всички разноски към болницата. Все още се нуждае... Good people, with heavy hearts we would like to inform you that we lost our mom Polly on 30.06.24. She fought really long and tirelessly. We are grateful for all the donations we received during the campaign. Thanks to them we were able to cover almost all the expenses to the hospital. We still ne...

2-ри юли 2024
Виктория Иванова е организатор за бенефициент Павлина Иванова
Одобрено изплащане Approved repayment

Изплащане на фактура към болницата за проведено лечение Payment of an invoice to the hospital for treatment provided

6400 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
21-ви юни 2024
Виктория Иванова е организатор за бенефициент Павлина Иванова
Одобрено изплащане Approved repayment

Прехвърляне на наличните средства по дарителската сметка с цел частично покриване на разходи за лекарство Defitelio Transfer available funds to the donation account to partially cover the cost of the drug Defitelio

2045.51 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса