Да върнем усмивката на Поли Bringing back Polly's smile

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
64 Дарители
9204.75 EUR дарени от 70000 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Виктория Иванова
Бенефициент
Павлина Иванова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
738.62 EUR
Виктория Иванова организира кампания за Павлина Иванова
Приключила
Налична сума
738.62 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

21-ви юни 2024
Прехвърляне на наличните средства по дарителската сметка с цел частично покриване на разходи за лекарство Defitelio Transfer available funds to the donation account to partially cover the cost of the drug Defitelio
2045.51 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.