Да върнем усмивката на Поли Bringing back Polly's smile

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
64 Дарители
9204.75 EUR дарени от 70000 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Виктория Иванова
Бенефициент
Павлина Иванова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
738.62 EUR
Виктория Иванова организира кампания за Павлина Иванова
Приключила
Налична сума
738.62 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

2-ри юли 2024
Изплащане на фактура към болницата за проведено лечение Payment of an invoice to the hospital for treatment provided
Документи Общо: 1 документа
6400 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.