Дарители по кампания - Да възстановим дома на Нина след опустошителен пожар ❤️


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

18.89 лв. преди 1 месец
19.25 лв. преди 1 месец
48.81 лв. преди 1 месец
97 лв. преди 1 месец
343.72 лв. преди 1 месец
190.05 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
147.25 лв. преди 1 месец
147.25 лв. преди 1 месец
295 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
193 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
384.63 лв. преди 1 месец
147.25 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
14.25 лв. преди 1 месец
175.16 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
4.21 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
94.72 лв. преди 1 месец
14.25 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
47.23 лв. преди 1 месец
36.93 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
17.25 лв. преди 1 месец
48.9 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
24.09 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
192.67 лв. преди 1 месец
295 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
88.15 лв. преди 1 месец
9.14 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
46.78 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
16.83 лв. преди 1 месец
38.44 лв. преди 1 месец
19.12 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
97.5 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
38.84 лв. преди 1 месец
196.98 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
68.34 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
78.54 лв. преди 1 месец
96.25 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
2952.25 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
47.02 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
96.25 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
14.24 лв. преди 1 месец
405.85 лв. преди 1 месец
42.74 лв. преди 1 месец
66.26 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.81 лв. преди 1 месец
28.71 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
98.3 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
95.84 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
584.5 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
97.94 лв. преди 1 месец
430.52 лв. преди 1 месец
96.25 лв. преди 1 месец
Shape